> > ʲ

ʲ


. : admin
, .
.
03.02.2021 . ʲ . :
1. . .
2. .
3. . .
4. ?
5. .
6. : .
!, .
: , , , .
.

 ʲ

 

 ʲ

 


dle